martes, 9 de mayo de 2017

REPRESENTACIÓ D'ACTIVITATS D'EXPRESSIÓ LOGICOMATEMÀTICA A L'AULA. PART 1La vida actual és plena de nocions matemàtiques, com classificar, ordenar, agrupar, seriar, etc., formen part de les tasques diàries de qualsevol persona i  estan relacionades amb diferents conceptes matemàtics que s’utilitzen d’una manera gairebé inconscient. Això es deu al fet que l’ésser humà té una capacitat lògica i matemàtica per estructurar i expressar la informació que rep i processa. 
Per tant, l’objectiu principal de les matemàtiques a l’escola infantil ha de ser afavorir l’adquisició d’una bona  estructuració mental.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario